آموزش خطوط حمایت و مقاومت

استفاده از سطوح و خطوط حمایت و مقاومت هم در باینری آپشن و هم در بازار بورس ضروری میباشد و هر تریدری اگر بخواهد در این بازار موفق شود باید بطور کامل به سطوح حمایت و مقاومت مسلط شود و اگر شما به این مهم دست پیدا کنید میتوانید نام خود را یک تریدر حرفه ای بگذارید.
بله درست است تریدری که بتواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی تشخیص دهد و بتواند آن را به خوبی تحلیل کند یک تریدر حرفه ای می باشد و ما نیز در این آموزش به شما رسم کردن خطوط حمایت و مقاومت و نحوه تشخیص خط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت.

خطوط حمایت و مقاومت چیست

رسم کردن خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت روند دار

خطوط حمایت و مقاومت افقی

بریک آوت چیست

چگونه در نقاط حمایت و مقاومت ترید بزنیم؟

استراتژی عالی ترید زدن در نقاط حمایتی و مقاومتی

استراتژی عالی و دوم ترید زدن در نقاط حمایتی و مقاومتی

خطوط حمایت و مقاومت یکی از مهمترین مباحث در بازار بورس و باینری آپشن میباشد که هر تریدری برای اینکه موفق شود باید آن را یادگرفته و به آن مسلط شود
15000 تومان – خرید

کاملترین مجموعه آموزش بازار سرمایه با تخفیف استثنایی و هدیه ویژه

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید