نمودارها چگونه با شما سخن می گویند ؟

با شناخت زبان نمودارها و فهمیدن روانشناسی بازار میتوانیم بهترین مناطقی که تقاضا و عرضه برهم غلبه میکند را پیدا کنیم.
و به دور از هیجانات و شایعات، خرید و فروش های مناسبی داشته باشیم .

( در محدوده های کم ریسک بخریم و در محدوده های پر ریسک بفروشیم )

حسن دوره نمودارها با شما سخن میگویند چیست ؟

شرکت کنندگان بعد از این دوره فرصتی پیدا میکنند تا با به کار بردن اصول و قواعد خاصی ریسک معاملاتشان را به شدت کاهش دهند.
ویژگی که شناخت نمودارها دارند این است که دید شما را به آنچه در حال وقوع است باز میکند و شما نسبت به افرادی که فقط با شایعه و خبر ، خرید و فروش
می کنند دید بسیار بازتری به بازار خواهید داشت
در این دوره شما این را خواهید آموخت…
  • که به شایعات و اخبار گوش نکنید و با تحلیل خرید و فروش کنید
  •  با دیدن نمودار ، سهم را روانشناسی کنید و قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجید
  • روند سهم را تشخیص دهید و بتوانید آینده سهم را پیش بینی کنید
  • در زمان مناسب خرید کنیم و در زمان مناسب هم از سهم خارج شویم
  •  الگوهای بازار را بشناسیم تا زودتر از دیگران آینده را پیش بینی کنیم
  • نوسانات سهم را درک کنیم و با تحلیل درست تا هدف پیش بینی شده پیش برویم
32000 تومان – خرید

کاملترین مجموعه آموزش بازار سرمایه با تخفیف استثنایی و هدیه ویژه

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید